Adresa
Gandijeva 122b
Novi Beograd

Telefon
+381 63 11 11 007

Mito Progress & Construcion

Uvek ispred sadašnjeg vremena i trenutka

MITO PROGRESS & CONSTRUCTION

MITO PROGRESS & CONSTRUCTION d.o.o. – građevinsko zanatsko i uslužno društvo
Osnovna delatnost preduzeća je visokogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, konzervacija, restauracija, revitalizacija, dogradnja objekata.

Glavni Investitor –  Saobraćajno – tehnička škola Zemun
Generalni izvođač – MITOPROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

 • Građevinsko – zanatski radovi na tekućem održavanju fasade objekta škole, 2021/22

Glavni Investitor – Opština Beočin
Generalni izvođač – MITOPROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

 • Radovi na sanaciji platoa ispred Doma kulture u Beočinu – prva faza, 2021/22

Glavni Investitor – Opština Beočin
Generalni izvođač – MITOPROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

 • Radovi na izgradnji igrališta za decu u Beočinu, Kralja Petra i naselje Rakovac, 2021.
Glavni Investitor –  Opštinska uprava opštine Surdulica Generalni izvođač – MITOPROGESS AND CONSTRUCTION DOO;
 • Građevinsko – zanatski radovi na izgradnji pešačkog mosta između gradskog parka i bazena, 2021/22

Glavni Investitor – Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Kovin”, Kovin
Generalni izvođač – MITOPROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

 • Građevinsko – zanatski radovi na tekućem održavanju podova laboratorije i apoteke u SBPB „KOVIN“, 2022.
  Laboratorija

Glavni Investitor – Tehnička škola Ivanjica
Generalni izvođač – MITOPROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

 • Građevinsko – zanatski radovi na rekonstrukciji i adaptaciji školskog dvorišta i igrališta Tehničke škole u Ivanjici 2021/22
  Igralište
Glavni Investitor – Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Pančevo Generalni izvođač – MITOPROGESS AND CONSTRUCTION DOO;
 • Parterno uređenje pešačkih površina parka u Starčevu, 2021. godina
 • Radovi na parternom uređenju sa instalacijama vode, kanalizacije i hidrantske mreže i to:priključenje vodovodne mreže sa izradom spoljne šahte, priključenje na fekalnu kanalizaciju, izradu hidrantske mreže, izradu saobraćajnih površina, parking mesta i trotoara, i ozelenjavanje, na lokaciji Strelište 1, Radivoja Koraća bb, Pančevo, 2021. godina
 • Održavanje objekata u javnoj svojini grada Pančeva, 2021/22 godina Banatsko Novo Selo – Dom kulture

Glavni InvestitorGrađevinska Direkcija Srbije;
Generalni izvođač – EXING B&P;

 • Razvod horizontalne I vertikalne VIK instalacije po spratovima objekta. Lamela 1 I Lamela 4

Glavni InvestitorGoldberg Real Estate DOO;
Generalni izvođač – WD Concord West DOO;

 • Izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama za potrebe izgradnje podzemnih etaža, prve faze izgradnje stambeno poslovnog objekta.
 • Kompletna hidrantska mreža

InvestitorOPŠTINA KNIĆ;
Generalni izvođač – MITOPROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

 • Rekonstrukcija doma kulture (7200m2); Sanacija konstrukcije objekta; zidarski radovi; podopolagački, fasaderski radovi (zamena fasadne stolarije), keramičarksi I kamenorezački radovi; suvomontažni radovi; elektro radovi, vodovodne instalacije, zamena unutrašnje stolarije; bravarski radovi.

InvestitorDANISH REFUGEE CENTER / UNHCR;
Generalni izvođač – MITO PROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

 • Rekonstrukcija sanitarnih blokova i kotalarnice u sklopu kompleksa centra za tražioce azila;

InvestitorJP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA PANČEVO;
Generalni izvođač – MITO PROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

 • Izvođenje radova na priključenju vodovodne mreže sa izradom spoljne šahte, priključenje na fekalnu kanalizaciju, izrada hidrantske mreže, izrada saobraćajnih površina, parking mesta i trotoara, i ozelenjavanje.

Glavni InvestitorAleksandar Group;

 • Razvod hidrotehničkih instalacija za stambeno poslovne lamele C, D, E, F, G stambeno poslovnog objekta spratnosti 2 Po + Pr + 5 + Ps

Investitor – Opština paraćin – Direkcija za igradnju opštine Paraćin;

 • Održavanje putne mreže i putne infrastrukture.

Investitor – Tehnička Škola Ivanjica, Opština Ivanjica;

Kompletna rekonstrukcija i adaptacija školskog igrališta i dvorišta – parterno uređenje

Investitor – UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET;

 • Zamena fasadne stolarije, molersko farbarski, podopolagački radovi, keramičarski radovi, razvod VIK instalacija.

GARANCIJA
Na sve radove obavljene sa našom kompanijom dajemo garanciju.

U našem stručnom timu samo su zaposleni stručnjaci iz svih oblasti građevinarstva koji tokom procesa izvođenja radova doprinose konstantnom napretku neših usluga a opet sa jasnim ciljem da našim klijentima pružimo potpunu garanciju na kvalitet i pravo.