Mito Progress & Construcion

Uvek ispred sadašnjeg vremena i trenutka

MITO PROGRESS & CONSTRUCTION

MITO PROGRESS & CONSTRUCTION d.o.o. – građevinsko zanatsko i uslužno društvo
Osnovna delatnost preduzeća je visokogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, konzervacija, restauracija, revitalizacija, dogradnja objekata.

Glavni InvestitorGrađevinska Direkcija Srbije;
Generalni izvođač – EXING B&P;

  • Razvod horizontalne I vertikalne VIK instalacije po spratovima objekta. Lamela 1 I Lamela 4

Glavni InvestitorGoldberg Real Estate DOO;
Generalni izvođač – WD Concord West DOO;

  • Izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama za potrebe izgradnje podzemnih etaža, prve faze izgradnje stambeno poslovnog objekta.
  • Kompletna hidrantska mreža

InvestitorOPŠTINA KNIĆ;
Generalni izvođač – MITOPROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

  • Rekonstrukcija doma kulture (7200m2); Sanacija konstrukcije objekta; zidarski radovi; podopolagački, fasaderski radovi (zamena fasadne stolarije), keramičarksi I kamenorezački radovi; suvomontažni radovi; elektro radovi, vodovodne instalacije, zamena unutrašnje stolarije; bravarski radovi.

InvestitorDANISH REFUGEE CENTER / UNHCR;
Generalni izvođač – MITO PROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

  • Rekonstrukcija sanitarnih blokova i kotalarnice u sklopu kompleksa centra za tražioce azila;

InvestitorJP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA PANČEVO;
Generalni izvođač – MITO PROGESS AND CONSTRUCTION DOO;

  • Izvođenje radova na priključenju vodovodne mreže sa izradom spoljne šahte, priključenje na fekalnu kanalizaciju, izrada hidrantske mreže, izrada saobraćajnih površina, parking mesta i trotoara, i ozelenjavanje.

Glavni InvestitorAleksandar Group;

  • Razvod hidrotehničkih instalacija za stambeno poslovne lamele C, D, E, F, G stambeno poslovnog objekta spratnosti 2 Po + Pr + 5 + Ps

Investitor – Opština paraćin – Direkcija za igradnju opštine Paraćin;

  • Održavanje putne mreže i putne infrastrukture.

Investitor – Tehnička Škola Ivanjica, Opština Ivanjica;

Kompletna rekonstrukcija i adaptacija školskog igrališta i dvorišta – parterno uređenje

Investitor – UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET;

  • Zamena fasadne stolarije, molersko farbarski, podopolagački radovi, keramičarski radovi, razvod VIK instalacija.

GARANCIJA
Na sve radove obavljene sa našom kompanijom dajemo garanciju.

U našem stručnom timu samo su zaposleni stručnjaci iz svih oblasti građevinarstva koji tokom procesa izvođenja radova doprinose konstantnom napretku neših usluga a opet sa jasnim ciljem da našim klijentima pružimo potpunu garanciju na kvalitet i pravo.

Adresa
Gandijeva 122b
Novi Beograd

Telefon
+381 63 11 11 007